ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තුව නැරඹීම

පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීම

 

පොදු ‌තොරතුරු

 

ඕනෑම පුද්ගලයකුට රැස්වීම් පැවැත්වෙන හෝ නොපැවැත්වෙන දිනයක දී කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ තනි තනිව මහජන ගැලරියට යා හැකිය. රැස්වීම් පැවැත්වෙන ඕනෑම දිනයක රැස්වීම අවසන් වන තුරුද, රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනයක පු.භා. 9.00 සහ අ.භා. 3.30 අතරද, කාලසීමාව තුළ විනාඩි 30ක් මේ සඳහා වෙන් කරනු ලැබේ.

 

රැස්වීම් පවත්වන කාලය

 

පාර්ලි‌මේන්තුව අන් ආකාරයකින් තීරණය කරතහොත් මිස, සෑම මාසයකම ප්‍රථම ඉරිදායින් පසු එළ‌‌ඹෙන සති‌යේ සහ එම සතියට පසුව එළ‌‌ඹෙන ‌දෙවන සති‌යේ අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා යන දිනවල එනම්, මාසයක පළමු සතිය සහ තුන්වන සතිය යන සති ‌දෙකක ඉහත සඳහන් දිනවල පාර්ලි‌මේන්තුව රැස්විය යුතු‌වේ. පාර්ලි‌මේන්තුව සාමාන්‍ය‌යෙන් ‌සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ අනිකුත් නිවාඩු දිනවල රැස් ‌නො‌වෙන අතර පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ රැස්වීම් සාමාන්‍ය‌යෙන් පවත්වනු ලබන්‌නේ, අඟහරුවාදා සහ බදාදා යන දිනයන්හි ප. ව. 1.00 සිට ප. ව. 7.30  දක්වා ද, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා යන දිනයන්හි පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා ය. ඇතැම් දිනවල රැස්වීම් ප.ව. 7.30 න් පසුව ද පවත්වනු ලැ‌බේ. අයවැය විවාදය පවත්වනු ලබන කාල සීමාව තුළදී රැස්වීම් වෙලාවන් සාමාන්‍යයෙන් පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වාත් ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 7.00 දක්වාත් වන අතර කලින් කලට වෙනස් වීමට ඉඩ තිබේ.

 

ගැලරි සඳහා යෑමට අවසරය

 

මහජන ගැලරිය නැරඹීම සඳහා වේත්‍රධාරීගෙන් අවසර ලබාගත යුතුය. පාර්ලිමේන්තුවට සෘජුවම ඇමතුමක් ලබා ගැනීමෙන් හෝ විමසුම් පත්‍රිකාවක් පුරවා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් එවැනි ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. ඔබගේ විමසීමේ දී පහත සඳහන් තොරතුරු ලබා දිය යුතුය.

 

1. පැමිණෙන අයගේ සම්පූර්ණ නම් හා ලිපිනයන්
   
2. පැමිණෙන අයගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක
   
3. පැමිණෙන දිනය හා වේලාව
   
4. පැමිණීමට හේතුව
   
5. ඔබට සම්බන්ධ විය හැකි තොරතුරු
   

ඔබ ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු නිසි පරිදි සකස් කිරිමෙන් පසු ඔබේ ඉල්ලීම සනාථ කිරීම සඳහා වේත්‍රධාරීවරයා ඔබ අමතා, ඉන් පසුව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට ඇතුළු වීම සඳහා අවසරපත නිකුත් කරනු ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-06-19

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි