ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ඡායාරූප ගැලරිය

The Chamber Door

සභා ගර්භ‌යේ අලංකාර ප්‍රධාන ද්වාරය දර්ශනීය අයුරින් සැරසිලි කර ඇති අතර එය තඹ වලින් නිමවා රිදී තහඩුවකින් ආවරණය කර ඇත. මෙම ද්වාරය දිගින් අඩි 12 ක් සහ පළලින් අඩි 12 ක් වන අතර එයට විස්මය දනවන ත්‍රිමාන ‌පෙනුමක් ලැබී ති‌බේ.... තවදුරටත් කියවන්න

The Chamber

සභා ගර්භ‌යේ හැඩය ඝෘජු‌‌කෝණාඝ්‍ර වන අතර, එය සමස්ථ ‌ගොඩනැගිල්‌ලේ මධ්‍යම ප්‍ර‌දේශ‌යේ තට්ටු ‌දෙකක උස‌ට පිහිටා ඇත. සැරසිළි සහිත මල ‌නොබැ‌‌දෙන වා‌නේ කණු මත නංවන ලද රජවරුන්ට, පන්සල්වලට සහ ‌කෝරළවලට අයත් රිදියෙන් නිම කරන ලද ‌කොඩි, ධජ සහ පතාක දහ අටක්... තවදුරටත් කියවන්න

Seating Facility

සභා ගර්භය තුළ මන්ත්‍රීවරුන්ට ආසන පහසුකම් සලසා ඇත්‌තේ ‌මේස සහිතව තට්ටු‌වෙන් තට්ටුව උස් වන පරිදි සවි කළ ආසන මගිනි. සභා ගර්භය තුළ වායු සමීකරණ පහසුකම් ද සහිතව මන්ත්‍රීවරුන් 232 ක් සඳහා ආසන පනවා ඇත. ඔවු‌නොවුන්ට හිමි ආසන ප්‍රමාණය පදනම්කර ගනිමින්... තවදුරටත් කියවන්න

Bar of the House

ප්‍රධාන ද්වාර‌යෙන් සභා ගර්භයට පිවිසීමට ඇති පියගැට ‌පෙළට කෙළින්ම ඉහළින් සභා ගර්භයේ මැද ‌කොටස මත අතුරා ඇති රතු පැහැති පලස මත, දිග ඝෘජු‌කෝණාස්‍රාකාර නිකල් පටියක් තබා ති‌බේ. මෙය සභා ගර්භ‌යේ සීමාව සලකුණු කරයි. මෙම සීමා‌වේ මුහුණතෙහි, නිර්නිතභාවය, සදාකාලිකත්වය සහ ‌සෞභාග්‍ය සං‌කේතාත්මක... තවදුරටත් කියවන්න

The Mace

පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ බල අධිකාරියේ සං‌‌කේතය වන ‌සෙං‌කෝලය මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් 1949 දී ලංකා‌වේ නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය ‌වෙත ප්‍රදානය කරන ලදි. එහි බර රාත්තල් 28 ක් වන අතර දිගින් අඟල් 48 වේ. ‌සෙං‌කෝලය නිර්මාණය කර ඇත්‌තේ, කළුවර යෂ්‌ටියකින් සහ... තවදුරටත් කියවන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි