ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මහලේකම් කාර්යාලය අමතන්න


ඔබේ අදහස් දැනගැනීමට හා පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට අපි උදක්ම කැමැත්තෙමු. කරුණාකර පහත තොරතුරු සම්පූර්ණ කර අප වෙත එවන්න. හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබ හා නැවත සම්බන්ධ වන්නෙමු.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය :  +94 11 2777100
ෆැක්ස් :  +94 11 2777227
පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි