ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කාරක සභා

ව්‍යවස්ථාදායකයක් සතුව ඇති අධික වැඩ ප්‍රමාණය හා ඒ සඳහා යොදාගත හැකි කාලය සීමාසහිත වීම නිසා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ සෑම කාරණයක්ම දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීම අපහසු කාරණයකි. මෙම වැඩකටයුතු ඉක්මනින් හා සාධාරණ සැලකිල්ලකින් යුතුව සිදුකිරීමට නම් එහි යම් යම් වගකීම් සමස්ත සභාවේම විශ්වාසය දිනාගත් යම් කිසි කණ්ඩායමකට පැවරීමට සිදුවේ. මෙම කාර්යය සපුරා ගැනීම සඳහා යොදාගෙන ඇති වඩාත් ප්‍රා‌‌යෝගික ක්‍රමය වන්නේ කාරක සභා ක්‍රමයයි. එය සමස්ත ව්‍යවස්ථාදායකයේ සාමාජිකයන් සුළු සංඛ්‍යාවකින් යුක්ත වූවකි. සියලුම පාර්ලිමේන්තුවල හා එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රසයේ සියලුම වැදගත් කරුණු, විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මක මූලික සාකච්ඡා සිදු කිරීම සඳහා කාරක සභා පිහිටුවීම ස්ථාපිත වූ ක්‍රියා පිළිවෙලක් බවට පත්ව ඇත.


ශ්‍රී ලංකාවේ කාරක සභා ක්‍රමය එහි මව් පාර්ලිමේන්තුව වන නි‌යෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය මත පදනම්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භයේ සිටම, එය වෙත පැවරී ඇති අධික වැඩ ප්‍රමාණයේ බරින් පාර්ලිමේන්තුව නිදහස් කිරීමත් ඒ වෙනුවෙන් එහි කටයුතු විශාල ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීමත් උදෙසා කාරක සභා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක සේවය ලබාගෙන තිබේ.

කාරක සභා පත්කිරීමේ බලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 74 වන ව්‍යවස්ථා‌‌වෙන් පිළිගනු ලැබ ඇති අතර එමගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට යටත්ව පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වීම් කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහාත් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වලදී විනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් විධිවිධාන සැලසිය යුතු හෝ බලාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වන ඕනෑම කාරණයක් සඳහාත් ස්ථාවර නියෝග සෑදීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට එමගින් ලැබී තිබේ. මෙම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ස්ථාවර නියෝග සෑදීමේ දී බාහිර අත්දැකීම් වල වාසි ලබා ගනිමින් විවිධ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා පත් කිරීමට ස්ථාවර නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලසී තිබේ.


කාරක සභා වර්ග

 ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා පුළුල් කාණ්ඩ දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය. ඒවා නම්, ස්ථාවර කාරක සභා හා තත් කාර්ය කාරක සභා (තනි කාර්යයක් සඳහා වන කාරක සභා) වශයෙනි. ස්ථාවර කාරක සභා පත් කිරීම ස්ථාවර නියෝග අනුව කථානායකවරයා විසින් සිදු කරනු ලබන අතර එම කාර්යය අවසන් වීමෙන් පසුව වුවද ඒවා දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතී. ඒවායේ නිල කාල සීමාවේ යම් කිසි ස්ථාවර තත්ත්වයක් පවතියි. මෙම කාරක සභා සභාවේ විශේෂිත කටයුතු සම්බන්ධව ක්‍රියා කරයි. තත් කාර්ය කාරක සභා බො‌‌හෝ විට තාවකාලික වන අතර නියමිත කාර්යය අවසන් වු වහා ම ඒවා අහෝසි වේ. මෙම කාරක සභා වරින් වර ඒවාට පවරනු ලබන විශේෂිත කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කරයි. මේවා විශේෂ කාරක සභා යනුවෙන් ද හැඳින්විය හැකිය.

 

ස්ථාවර නියෝග අනුව, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සතු පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට අමතරව, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සතු කාරක සභා වර්ග පහකි.

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-06-22

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි