ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සැලසුම් සහ කාර්යසාධන වාර්තා

වර්ෂය ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම කාර්යසාධන වාර්තාව
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019-06-27

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි