ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

 

 

splash-sm-en android-en
apple-en
windowsphone-en

 

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016-06-16

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි