ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නන්දසිරි පීරිස්
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පරිපාලන)
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0094-11-2777301
0094-11-2777559
nandasiri_p@parliment.lk
මෙම කාරක සභාව අහෝසි වී ඇත.
(ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත්වැනි පාර්ලිමේන්තුව - 1 වැනි සැසිවාරය)


මෙය පාර්ලිමේන්තු‌වෙහි ඇති මූල්‍ය කාරක සභා දෙකෙන් එකකි. එය තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරුන් දොළොස් දෙනකු‌ගෙන් සමන්විත වෙයි. මෙම කාරක සභාවේ කාර්යය වන්නේ පොදු විය හියදම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් දෙනු ලබන මුදල් ඒ ඒ කටයුතුවලට යෙදැවුණු අන්දම දැක්‌‌වෙන ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමය.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කාර්යභාරය වනුයේ රජයේ, එහි අමාත්‍යාංශවල, දෙපාර්තමේන්තුවල, පළාත් සභාවල, හා පළාත් පාලන ආයතනවල කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාව හා මූල්‍ය විනය පිළිබඳ සොයා බැලීමයි. ස්ථාවර නියෝග 125 යටතේ සාමාජිකයින් 31 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම කාරක සභාව, එක් එක් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ආරම්භයේදීම ස්ථාපිත කෙරේ. එය පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ සංයුතිය පිළිබිඹු කරන අතර එහි ගණපූරණය 04කි.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කාර්ය භාරය වනුයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් වෙන් කරනු ලබන මුදල් වෙළුම් 06 කින් යුත් විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව සමග පරීක්ෂා කිරීමයි. සිය කටයුතු ඉටු කිරීමේදී කාරක සභාවේ ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරීන් වන අදාල අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා වගකිවයුතු අනෙකුත් නිලධාරීන් යන අයගෙන් සාක්ෂි ලබා ගනී. එසේම කාරක සභාව රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය ගිණුම් හා ජාතික අයවැය යන දෙපාර්තමේන්තුවල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් හෝ ඔවුන් විසින් නම් කරනු ලබන නියෝජිතයන් නිතිපතා කාරක සභාව හමුවට කැඳවයි.

සිය අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් හා සාධාරණීකරණයන් කිරීම පිණිස පෞද්ගලිකව කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීම ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ වගකීමයි.

අමාත්‍යාංශ වලට හා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු වලට කරනු ලබන නියෝග කාරක සභාවේ නිර්දේශවලට ඇතුළත් විය හැකි අතර ඒවා පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝග ලෙස සැලකේ.

කාරක සභාවේ වාර්තාවල පිටපත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි අදාළ නිලධාරීන් අතර බෙදා දෙනු ලබයි.

නිදහසේ සිට මේ දක්වා පහත නම් සඳහන් මන්ත්‍රීවරුන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය දරා ඇත.

 • ගරු කේ. කණගරත්නම් මහතා, පා.ම.
 • ගරු ඇල්බට් එෆ්. පීරිස් මහතා, පා.ම.
 • ගරු රොසලින් කොච් මහතා, පා.ම.
 • ගරු ආර්.එස්.වී. පෝලියර් මහතා, සී.බී.ඊ., පා.ම.
 • ගරු වී.ඒ. කන්දයියා මහතා, පා.ම.
 • ගරු බර්නාඩ් සොයිසා මහතා, පා.ම.
 • ගරු එස්. තොණ්ඩමාන් මහතා, පා.ම.
 • ගරු පී.එස්. සුසෛදාසන් මහතා, පා.ම.
 • ගරු ඩබ්ලිව්.පී.බී. දිසානායක මහතා, පා.ම.
 • ගරු පී.වී.එස්. ද සිල්වා මහතා, පා.ම.
 • ගරු චන්ද්‍ර කුමාර විජයගුණවර්ධන මහතා, පා.ම.
 • ගරු ඊ.පී. පෝල් පෙ‌රේරා මහතා, පා.ම.
 • ගරු එම්.ඒ. අබ්දුල් මජීඩ් මහතා, පා.ම.
 • ගරු (ආචාර්ය) පී.බී.ජී. කළුගල්ල මහතා, පා.ම.
 • ගරු (මහාචාර්ය) ඩබ්ලිව්.ඒ. විශ්වා වර්ණපාල මහතා, පා.ම.
 • ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා, පා.ම.
 • ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා, පා.ම.
 • ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, පා.ම.
 • ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා, පා.ම.
 • ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, පා.ම.

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි