ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

බාහිර පිවිසුම්

 

system64රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය වෙත දුරස්ථ ප්‍රවේශය

මෙම කාරක සභාවන් හි අධීක්ෂණයට ලක් වන සියලු රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වූ පිවිසුම

 

video64මාධ්‍ය කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය වෙත දුරස්ථ ප්‍රවේශය

පාර්ලිමේන්තුවේ සහ කාරක සභා කටයුතුවල වීඩියෝ බාගත කරගැනීමට පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍යවේදීන් සඳහා වූ පිවිසුම

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020-11-03

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි