ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය (8 වැනි පාර්ලිමේන්තුව දක්වා)ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021-09-03

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි