ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව

 

දැක්ම:

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම පුරවැසියන්, මාධ්‍ය, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ප්‍රජා කණ්ඩායම් අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

මෙහෙවර:

• පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යයට ඔවුන් සහභාගී කරගැනීම.

• වැදගත් කරුණු සහ පාර්ලිමේන්තු තීරණ පිළිබඳ පුරවැසියන් දැනුමින් හා තොරතුරු වලින් සවිබල ගැන්වීම.

• පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන සේවය සහ සන්නිවේදන ප්‍රයත්නයන්හි ආයතනිකභාවය සහ තිරසාර බව සහතික කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වඩාත් ප්‍රවේශ්‍ය සහගත සහ විනිවිදභාවයකින් යුක්ත වීම ඒහි මෑත කාලීන ප්‍රවණතාවක් බවට පත්ව තිබේ. සෑම වසරකම පාසල් දරුවන් ඇතුළු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය නැරඹීම සඳහා පැමිණේ. පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා මාධ්‍යට විවෘත කිරීම සහ ඒ්වා මහජන සහභාගීත්වය පිණිස විවෘත කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කෙරෙහි වැඩි මහජන අවධානයක් යොමු වී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ සේවා දෙපාර්තමේන්තු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසක් මහජනයා සමග සන්නිවේදන සේවා සෘජුව මෙන්ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේද සපයනු ලබයි. මහජනයා සහ පාර්ලිමේනතුව අතර ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශේෂිත සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටුවීමේ පැහැදිලි අවශ්‍යතාවයක් මතුවී තිබුණි. පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කටයුතු මහජනතාව කරා ගෙන යාමේදී ඒ සඳහා යොදාගතහැකි විවිධ සන්නිවේදන ප්‍රභවයන් මෙන්ම වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල හා අදාලව සැපිරිය හැකි හිඩැස් ද මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇත. වර්තමානය වන විට සාමාජිකයින්, නිලධාරීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ වගකීම සහ හිමිකාරිත්වය සහිතව පාර්ලිමේන්තුවෙන් පැහැදිලි පණිවිඩයක් පැමිණෙන බවට සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මහජනතාව වෙත තොරතුරු සම්ප්‍රෙෂණය කරන මාධ්‍ය සහ මාධ්‍යවේදීන් හට කාලෝචිත හා නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීම ඉතා වැදගත්වේ. පාර්ලිමේන්තුව, එහි සාමාජිකයන් සහ ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳ මහජන අදහස් විශාල වශයෙන් වෙනස් විය හැකි බව ඓතිහාසිකව වටහාගෙන තිබේ. පොදුවේ හා පාර්ලිමේන්තුව තුළ එහි සාමාජිකයින්ගේ කාර්යභාරය සහ ඔවුන්ගේ වගකීම් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය පිළිබඳවද ජනතාව තුළ ඇති අවබෝධය අපැහැදිලි විය හැකිය. එනිසාම ක්‍රියාකාරී, වෘත්තීයමය සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවක වගකීම වන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට විවෘතව පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිවැරදිව ඉහළම ප්‍රමිතියකින් යුතුව සහතික කිරීමයි.

සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

මහජනතාව වෙත තොරතුරු ගෙන යන පාර්ශවකරුවන් හට අදාළ තොරතුරු ලබා ගත හැකි කාර්යක්ෂම මහජන කේන්ද්‍රීය පාර්ලිමේන්තුවක් දක්වා වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව වර්ධනය කිරීම සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර, මහජනතාවගේ සහ මාධ්‍යයේ ගුණාත්මක මැදිහත්වීමකින් යුතුව නීති සම්පාදනය, නියෝජනය, සන්නිවේදනය සහ අධීක්ෂණය වැනි කාර්යයන් ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් උපයෝගී කර ගැනේ. ජන මාධ්‍ය, ආගන්තුක සේවා, මහජන සම්බන්ධතා, වෙළඳ නාම අලෙවිකරණය, වෙළඳ ප්‍රචාරණය, ඩිජිටල් හෝ සමාජ මාධ්‍ය තුළ තොරතුරු නිශ්පාදනය මෙන්ම සන්නිවේදන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්හි උපාය මාර්ගික අපේක්ෂාවන් ඉදිරිපත් කිරීමද සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සිදු කරනු ලබයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල තුළ වන අතර එහි කොටසක් නවීකරණය කරන ලද සියළු පහසුකම් වලින් යුත් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන සියළුම නරඹන්නන්, මාධ්‍යවේදීන් මෙන්ම අනෙකුත් පාර්ලිමේන්තු පාර්ශවකරුවන් වෙත ඉහළම ගුණාත්මක සේවාවක් සහ අත්දැකීම් භුක්ති විඳීමට ඇති හැකියාව සහතික කරමින් මෙම මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යක්ෂම මෙහෙයුම් සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

මාධ්‍ය කළමනාකරු

පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවේ සන්නිවේදනයන් කළමනාකරණය කිරීම, පැහැදිලි, ස්ථාවර හ හඬකින් පාර්ලිමේන්තුව ඇසීමට හා නිවේදන නිකුත් කිරීමට වග බලා ගැනීම, සන්නිවේදන උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, සහ සියළුම සන්නිවේදන සැලසුම් සැලසුම් කිරීම. ව්‍යාපෘති කළමණාකරණය, සංස්කරණය කිරීම සහ විශාල පරිමාණයෙන් ව්‍යාපෘතීන් සඳහා මාධ්‍ය කළමනාකරු සහාය වේ.එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු අත් පත්‍රිකා, පොත්, සහ පාර්ලිමේන්තු වාර්ෂික වාර්තාව සැලසුම් කිරීම වැනි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, සංස්කරණය කිරීම සහ මහා පරිමාණ ප්‍රකාශන ව්‍යාපෘති සඳහා මාධ්‍ය කළමනාකරු සහාය දක්වනු ලබයි.

කළමනාකරු වාර්ෂික වාර්තාව, නව බ්ලොග්, පාර්ලිමේන්තු ගැටළු පිළිබඳ පර්යේෂකයන්ගේ සහ විශේෂ ඥයන්ගේ ලිපි ඒකරාශි කිරීම සහ සංස්කරණය කිරීම සඳහා කර්තෘ ලෙස කටයුතු කළ යුතුය. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාකාරකම් සහ ඒ සම්බන්ධ සිදුවීම්වල ඇතුළුව වීඩියෝ, ඡායාරූප, පොඩ්කාස්ට් සහ අනෙකුත් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය සඳහා නායකත්වය ලබාදීමද මාධ්‍ය කළමණාකරු සිදු කරනු ලබයි. මාධ්‍ය කළමණාකරු විසින් මාධ්‍ය සංගම් සහ සංස්කාරකවරුන් සහ ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරින් සම්බන්ධීකරණය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නවීන, ජනතාව කේන්ද්‍ර කරගත් මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීම පිණිස රූපවාහිනී ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය ද සිදු කරනු ලබයි.

මාධ්‍ය නිලධාරී

මාධ්‍ය නිලධාරීන් විසින් පුවත්පත් නිවේදන සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම, පාර්ලිමේන්තුව, එහි කමිටු කණ්ඩායම් පිළිබඳව මෙන්ම මහජන ප්‍රචාරණය සඳහා පර්යේෂණ සහ ප්‍රකාශන සාරාංශ කිරීම සිදු කළ යුතුය. මාධ්‍ය නිලධාරී විසින් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ උපකරණ සහ මැදිරිය භාවිතා කිරීමට මාධ්‍යයට සහාය වීම, මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වෙන සිදුවීම් අවශ්‍යතාවන් සඳහා සහාය වීම සිදු කළ යුතුය.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවි යාවත්කාලීන කිරීම්, වෙබ් අඩවියට වෙනත් අන්තර්ගත සපයන්නන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ බහු සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් (ට්විටර්, ෆේස්බුක්, යූ ටියුබ්) ඇතුළු සන්නිවේදන නාලිකා එදිනෙදා කළමනාකරණය කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකළ යුතුය.

මාධ්‍ය නිලධාරී විසින් අවශ්‍ය පරිදි ඡායාරූප, වීඩියෝ සහ ශබ්ද පටිගත කිරීම, පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ වැදගත් ඉසව් සහ අවස්ථාවන් සංවිධානය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට සහය වීම සහ නැරඹීමට පැමිණෙන සිසුන් සහ අමුත්තන් සඳහා ප්‍රවර්ධනීය මාධ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම.

මහජනසේවා කණ්ඩායම

පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉතා වැදගත් අංශයක් වන මහජන සේවා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වගකීම ව‍න්නේ මහජනතාව සහ පාර්ලිමේන්තුව අතර මනා සහ සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යාම සහ විවෘත මහජන සහභාගිත්වයක් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සිදු කළ යුතුය.

මහජනසේවා කණ්ඩායම විසින් රටෙහි ක්‍රියාත්මක වන සමකාලීන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සහ ඒහි කටයුතු පිළිබඳ නැරඹුම් චාරිකා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වසර සිය ගණනක පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය ද නරඹන්නන් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කරගත් අධ්‍යාපන චාරිකා, සාමාන්‍ය මහජන සංචාර සහ විශේෂිත පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් සැකසූ සංචාර යන සියල්ල මෙයට ඇතුළත් ය. සෑම වසරකම පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අමුත්තන් වෙත පාර්ලිමේන්තුව තුළදී විවාදයක් නැරඹීමට පැමිණීමට, ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රීවරයා හමුවීමට හෝ උත්සවයකට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය පිළිගැනීමේ සහ ප්‍රවේශ සේවා සපයා දිය යුතුය.

මහජන සේවා කළමනාකරු

ලොව පුරා සිටින අමුත්තන් පාර්ලිමේන්තුවට සහ නව ආගන්තුක සේවා මධ්‍යස්ථානයට පිළිගැනීම අධීක්‍ෂණය කිරීම, මහජනසේවා නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායම දැනුවත් කිරීම සහ හා පුහුණු කිරීමමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්, විදේශීය අමුත්තන් සහ ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයෙන් බැහැර වූ සියලු ප්‍රේක්ෂකයින්ට අර්ථවත් හා පොහොසත් සංචාර අත්දැකීම් ලබා දීමට වගබලා ගැනීම මහජන සේවා කළමණාකරුගේ ප්‍රධාන වගකීම් වේ.


පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි