ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ව්‍යවස්ථාදායක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

 • නීති සම්පාදනය, අධීක්ෂණය හා මහජන මුදල් යන ක්‍ෂේත්‍රවලට අදාළ වෘත්තීමය සේවාවන් මන්ත්‍රීවරුන් වෙත සපයයි.

 • පහත සඳහන් අංශ ව්‍යවස්ථාදායක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ -

  1. සභා ලේඛන කාර්යාංශය
  2. පනත් කෙටුම්පත් කාර්යාංශය
  3. කාරක සභා කාර්යාංශය
  4. උපදේශක කාරක සභා කාර්යාංශය
  5. රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය
  6. කථා පරිවර්තක කාර්යාලය
  7. පුස්තකාලය

 

අමතන්න
   
එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා
janakantha_s@parliament.lk
පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි