ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

විශේෂ කාරක සභා

මේවා තත්කාර්ය කාරක සභා වේ. කථානායකතුමා විසින් පත්කරනු ලබන මෙම කාරක සභා වල කාර්යය වන්නේ ඒවාට යොමු කරනු ලබන විවිධාකාර කර්තව්‍යයන් පිළිබඳව විමසා බලා පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමයි. මෙකී කාරක සභාවන්හී පරීක්ෂණයක විෂය පථය, ඒවා පත්කිරීමේදී සඳහන් කරනු ලබන විභාග කළ යුතු කරුණු යටතේ නිර්වචනය කර තිබේ. එසේ වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ උපදෙස් අනුව එය පුළුල් කිරීම හෝ සීමා කිරීම හෝ කළ හැකිය. එහි සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයෝ කථානායකවරයා විසින් පත්කරනු ලබති. මන්ත්‍රීවරුන් දො‌‌ළොසකට නොවැඩි ගණනකින් විශේෂ කාරක සභාවක් සමන්විත වුවද පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය පරිදි ඒ සංඛ්‍යාව වැඩිකර ගත හැකිය. පුද්ගලයින්, ලේඛන සහ වාර්තා කැඳවීමට පාර්ලිමේන්තු‌වෙන් මෙම කාරක සභා වලට බලය පැවරේ.

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි