ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා

පහත සඳහන් සාමාජිකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යාවට සමාන වන්නා වූ ද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා සංඛ්‍යාවක් ස්ථාපනය කළ යුත්තේ ය.

අ. සභාපති ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අදාළ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා

ආ. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා

ඇ. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, සහ

ඈ. තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කළ වෙනත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් පස් දෙනෙක්

ඕනෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු විසින් කාරක සභාවට යොමු කරනු ලබන කාරණා සලකා බැලීම කාරක සභාවේ කර්තව්‍යය විය යුතු ය.

ඉහත සාමාජිකයන්ට අමතරව වෙනත් ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයකුට ද කාරක සභාවේ සභාපතිගේ අවසරය ඇතිව රැස්වීම් සඳහා සහභාගී විය හැක්කේ ය.

කාරක සභාව මසකට වරක් රැස්විය යුතු අතර, රැස්වී සති දෙකක් ඇතුළත ඊට අදාළ කරුණු පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුත්තේ ය.‍

කාරක සභා රැස්වීම් කැඳවීම අදාළ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කර සිදු කළ යුත්තේ ය.

කාරක සභාව ඉදිරියට යම් තැනැත්තකු කැඳවා ප්‍රශ්න කිරීමට ද, යම් ලියකියවිලි, පොත්, වාර්තා හෝ වෙනත් ලේඛන ගෙන්වා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බලය තිබිය යුත්තේ ය.

කාරක සභා සඳහා වන සාමාන්‍ය රීති අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභා සඳහා ද අදාළ විය යුත්තේ ය.

කරුණාකර ස්ථාවර නියෝග 112 බලන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි