இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

திட்டங்களும் செயலாற்றுகை அறிக்கைகளும்

வருடம் செயற்திட்டம் பெறுகை திட்டம் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2012    
2013    
2014    
2015    
2016    
2017    

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2018-09-11 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom