இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தூதுவரின் பாராளுமன்ற வருகை 2018-05-16
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களை சந்திப்பதற்காக இலங்கைக்கான...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற மகளிர் ஒன்றியத்தினால் நடாத்தப்படும் கொள்கை உரையாடல்கள் தொடர் 2018-05-09
சர்வதேச அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய அமெரிக்கா நாடுகள்...  மேலும் வாசிக்க
நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது 2018-05-09
நீதித்துறை (திருத்தச்) சட்டமூலம் இன்று...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற அமர்வை வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்தல் 2018-05-08
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது...  மேலும் வாசிக்க
8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்தல் 2018-05-02
எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரை...  மேலும் வாசிக்க
ஈரான் இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற சபாநாயகர், அதிமேதகு அலி அர்தேசிர் லரிஜானி அவர்களின் வருகை 2018-04-24
ஈரான் இஸ்லாமிய பாராளுமன்ற சபாநாயகர்  மேலும் வாசிக்க
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் கூட்டம் 2018-04-18
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை...  மேலும் வாசிக்க
அரச சேவை கரம் சம்பியன் பாராளுமன்றத்திலிருந்து 2018-04-06
அரச சேவை கரம் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த...  மேலும் வாசிக்க
பிரதம அமைச்சர் மீதான நம்பிக்கையின்மை நிராகரிக்கப்பட்டது 2018-04-04
பிரதம அமைச்சரும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார...  மேலும் வாசிக்க
“தேசிய கணக்காய்வு”சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது 2018-04-03
காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சரும்...  மேலும் வாசிக்க
ஜெனீவாவிலுள்ள அனைத்துப் பாராளுமன்ற ஒன்றிய பேரவையில் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய உரையாற்றினார் 2018-03-27
ஜனீவாவில் 2018 மார்ச் 24-28 வரை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற...  மேலும் வாசிக்க
அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி செயலாளர் நாயகத்துடனான கௌரவ சபாநாயகரின் சந்திப்பு 2018-03-16
அரசியல் விவகாரங்களுக்கான பிரதி செயலாளர் நாயகம்  மேலும் வாசிக்க
திருத்தப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை ஆகியவற்றை பாராளுமன்றம் அங்கீகரித்தது 2018-03-07
திருத்தப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் மற்றும் பாராளுமன்ற...  மேலும் வாசிக்க
ப்ரீட்ரிச் நூமன் அமைப்புடன் (FNF) இணைந்து முன்மொழியப்பட்டுள்ள பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்தை தாபித்தல் 2018-02-27
ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகம் பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும்...  மேலும் வாசிக்க
‘சட்டவாக்க மேற்பார்வை மற்றும் நிறைவேற்று ஒத்துழைப்பின் ஊடாக கண்காணிப்பு முறைமையொன்றினை உருவாக்குதல்’ பற்றிய செயலமர்வு 2018-02-16
ஐக்கிய அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபை ஜனநாயக பங்கேற்பு (House...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom