இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

குழந்தை பருவ அபிவிருத்தி மீதான பாராளுமன்ற மன்றம்

திகதி : 2017-11-02

பாராளுமன்றத்தின் சகல உறுப்பினர்களுக்கான “குழந்தை பருவ அபிவிருத்தி மீதான பாராளுமன்ற மன்றம்” ஐக்கிய நாடுகள் சிறுவர் நிதியத்தின் ஒத்துழைப்புடனும் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களின் அனுசரணையுடனும் 2017 நவெம்பர் மாதம் 07ஆம் திகதி மு.ப.9.30 மணி முதல் மு.ப.11.30 மணிவரை பாராளுமன்றத்தின் குழு அறை 02 நடைபெறவுள்ளது.

 

கலாநிதி மைக்கல் செம்சன், ஆராய்ச்சி பணிப்பாளர், பொருளாதார கொளகை ஆராய்ச்சி நிலையம், கேப் டவுன், தென் ஆபிரிக்கா மற்றும் திரு. டிம் சுட்டோன், யுனிசெபிற்கான இலங்கை பிரதிநிதி ஆகியோர் இந்த மன்றத்தில் கலந்து கொள்ளவுள்ளனர்.

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom