இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

திகதி : 2017-08-16

கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி அறிவினை விருத்தி செய்து கொள்வதற்காக மொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றினை பாராளுமன்றம் ஒழுங்கு செய்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படவுள்ளது.

 

இதன் ஆரம்ப வைபவம் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் பிரசன்னத்துடன் 2017 ஆகஸ்ட் 11 அன்று குழு அறை இல. 01 இல் இடம்பெற்றது. இதில் கௌரவ பிரதிக் குழுக்களின் தவிசாளர், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர், கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற செயலக அதிகாரிகள் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் ஆகியோர் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom