இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செய்திகள்

இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் முதலாவது பிராந்திய மகாநாடு 2018-07-31
இலங்கையின் தேசிய மற்றும் சமய சகவாழ்வுக்கான...  மேலும் வாசிக்க
வியட்நாம் தூதுக்குழுவொன்றின் வருகை 2018-07-23
வியட்நாம் தூதுக்குழுவொன்று சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய...  மேலும் வாசிக்க
“BestWeb.lk” போட்டியின் போது Parliament.lk க்கு மூன்று விருதுகள் 2018-07-19
LK ஆள்கள பதிவகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “BestWeb.lk...  மேலும் வாசிக்க
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தென் ஆசிய சபாநாயகர்களின் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு 2018-07-11
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை...  மேலும் வாசிக்க
“தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது 2018-07-05
“தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05)...  மேலும் வாசிக்க
ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தூதுவரின் பாராளுமன்ற வருகை 2018-07-04
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களை சந்திப்பதற்காக ஐக்கிய...  மேலும் வாசிக்க
ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது 2018-06-20
ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப்...  மேலும் வாசிக்க
ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில் யப்பான் தூதுவர் பாராளுமன்றத்தில் சுற்றுலா 2018-06-11
ஜெனீவாவில் ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில் யப்பானின்...  மேலும் வாசிக்க
பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதிக்கான “உறுதிப்பத்திரத்திரத்தை” உத்தியோகபூர்வமாக கையளித்தல் 2018-06-07
பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதிக்கான “உறுதிப்பத்திரத்தை”...  மேலும் வாசிக்க
புதிய பிரதி சபாநாயகர் பதவியேற்றார் 2018-06-06
பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமாக...  மேலும் வாசிக்க
புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி 2018-06-05
கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  மேலும் வாசிக்க
“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன் 2018-06-05
“பாராளுமன்ற நடப்பு” இனை பார்வையிடுகின்ற வண்ணமோ அல்லது...  மேலும் வாசிக்க
வியட்நாம் தூதுக்குழுவின் வருகை 2018-06-04
வியட்நாமின் மத்திய ஆணைக்குழுவின் முதலாவது தவிசாளர்...  மேலும் வாசிக்க
கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் பிரதி சபாநாயகர் பதவியிலிருந்து இராஜினாமா 2018-05-30
கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் 2018 மே மாதம் 25 திகதி இலங்கை...  மேலும் வாசிக்க
நுவரெலிய “ஏப்ரல் புலூம்ஸ் 2018” போட்டியின் போது சேனாதிபதி இல்லத்திற்கு மூன்று விருதுகள் 2018-05-22
நுவரெலிய மாநகர சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்த...  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom