இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

 

 

splash-sm-en android-en
apple-en
windowsphone-en

 

 

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2016-06-16 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom