இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

திகதி : 2017-07-31

2017, ஜூலை 25ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது, கௌரவ பிரதம அமைச்சரின் 40 வருட கால பாராளுமன்ற சேவையின் நிறைவை கௌரவிப்பதற்காக 2017 ஆகஸ்ட் 04ஆந் திகதியன்று விசேட பாராளுமன்ற அமர்வொன்றினை நடாத்த இணங்கியது.

 

2017 ஆகஸ்ட் 04 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - பி.ப. 12.30 கௌரவ பிரதம அமைச்சரின் 40 வருட கால பாராளுமன்ற சேவையின் நிறைவை கௌரவித்தல்
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom