இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றியம்


குழு செயலாளரை தொடர்பு கொள்க
0112777557
0112777389
chithrani_d@parliament.lk

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom