இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சி

திகதி : 2018-06-19

பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும் ஊடகவியலாளர்களுக்காக அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் நோக்கெல்லை தொடர்பாக அறவூட்டும் நிகழ்ச்சியொன்று 2018 ஜூன் மாதம் 18ஆம் திகதி பத்தரமுல்லை ‘வோடர்ஸ் எஜ்’ இல் நடைபெற்றது.

 

1  2

3  4

5  6

 

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom