இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற சட்டமூலம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள்

 

பாராளுமன்ற சட்டமூலங்கள் தொடர்பான உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம் வெளியிடப்படுகின்றது. அப்பக்கத்திற்கு செல்வதற்கு இங்கு 'கிளிக்' செய்க.

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2018-08-09 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom