இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

வரவு செலவுத் திட்டம் 2018 - இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் 2018 - இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு

- 2017 நவம்பர் 16, வியாழக்கிழமை

 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2018) இரண்டாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.

 

வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டபோது ஆதரவாக 151 பேரும் எதிராக 58 பேரும் வாக்களித்தனர்.

 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2017-11-16 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

வரவு செலவுத் திட்டம்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom