இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

budget-2018

"வரவு செலவுத் திட்டம் 2018" நிறைவேற்றப்பட்டது

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2018) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 09), 99 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

budget-2018

வரவு செலவுத்திட்டம் 2018 – குழு நிலை விவாதம்

குழுநிலை விவாதம் நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 09 வரை நடைபெறவுள்ளதுடன் மூன்றாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு 2017 டிசம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதியன்று நடைபெறவுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க

epac-awards

2015ஆம் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை (e-PAC) கொண்ட செயலாற்றுகை மதிப்பீடு - சிறந்த செயலாற்றுகையுடைய நிறுவனங்களை இனங்காணலும் தேசிய விருது வைபவமும்

மேலும்வாசிக்க

budget-2018

வரவு செலவுத்திட்டம் 2018 – இரண்டாம் மதிப்பீடு நிறைவேற்றப்பட்டது

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் (2018) இரண்டாம் மதிப்பீடு இன்று (நவம்பர் 16) சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

frm-mpp-fel

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம்

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் வைபவமொன்று 2017 நவம்பர் மாதம் 02ஆம் திகதி மு.ப. 11.30 மணிக்கு கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க
 • "வரவு செலவுத் திட்டம் 2018" நிறைவேற்றப்பட்டது

  ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூல (2018) மூன்றாம் மதிப்பீடு சபையினால் இன்று (டிசம்பர் 09), 99 பெரும்பான்மை வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • வரவு செலவுத்திட்டம் 2018 – குழு நிலை விவாதம்

  குழுநிலை விவாதம் நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 09 வரை நடைபெறவுள்ளதுடன் மூன்றாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு 2017 டிசம்பர் மாதம் 09 ஆம் திகதியன்று நடைபெறவுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க

 • 2015ஆம் நிதியாண்டிற்கான அரசாங்கக் கணக்குக் குழுவின் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையினை (e-PAC) கொண்ட செயலாற்றுகை மதிப்பீடு - சிறந்த செயலாற்றுகையுடைய நிறுவனங்களை இனங்காணலும் தேசிய விருது வைபவமும்

  மேலும்வாசிக்க

 • வரவு செலவுத்திட்டம் 2018 – இரண்டாம் மதிப்பீடு நிறைவேற்றப்பட்டது

  ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்தின் (2018) இரண்டாம் மதிப்பீடு இன்று (நவம்பர் 16) சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டு வைபவம்

  முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் வைபவமொன்று 2017 நவம்பர் மாதம் 02ஆம் திகதி மு.ப. 11.30 மணிக்கு கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க


பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகர் சபாநாயகர் சந்திப்பு

2017-12-07
1
இலங்கைக்கான பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகர், திரு. சஹிட் அஹமட் ஹச்மட் அவர்கள் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களை சந்தித்தார்.   இரு நாடுகளுக்கிடையிலான நீண்ட கால நட்பு மற்றும் பொருளாதார சமூக தொடர்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதோடு பிராந்திய ஒத்துழைப்பினை மேம்படுத்துவது பற்றியும் இச்சந்திப்பின் போது கருத்துக்கள் பரிமாற்றப்பட்டன.    
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-12-07 பாகிஸ்தான் உயர் ஸ்தானிகர்...
2017-12-05 ஓமான் தூதுக்குழுவின் பாராளுமன்ற...
2017-11-29 இலங்கை-கட்டார் பாராளுமன்ற...
2017-11-15 நவம்பர் 30ஆம் திகதி “தியவன்னா...
2017-11-14 கௌரவ கபீர் ஹஷீம் அவர்களுக்கு...
மேலும்

2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-12-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ : அரசியலமைப்பின் 79 ஆம் இலக்க உறுப்புரையின் பிரகாரம் சட்டமூலத்திற்கான சான்றுரை எழுதப்படல்குழு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் (i)    கல்வி மற்றும் மனிதவள பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை அக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ வடிவேல் சுரேஷ் அவர்கள் சார்பாக அக்குழுவின் உறுப்பினர் கௌரவ (பேராசிரியர்) ஆசு மாரசிங்க அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. (ii)    சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்கெதிரான) மற்றும் ஊடகத்துறை பற்றிய துறைசார்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-12-11 2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியின் சபை...
2017-12-09 2017 டிசம்பர் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2017-12-08 2017 டிசம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை...
2017-12-07 2017 டிசம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2017-12-06 2017 டிசம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

டிசம்பர் 11ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

2017-12-09
2017, டிசம்பர் 07ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 டிசம்பர் 11ஆந் திகதியன்று பின்வரும் விடயத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :  
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-12-11 டிசம்பர் 11ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-11-07 நவம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-10-17 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-10-09 ஒக்டோபர் 09 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-10-03 ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை
2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட அமைச்சுக்களின் செலவுத் தலைப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்கான பாராளுமன்றத் தெரிகுழுவின் அறிக்கை
அரச கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கை
2017.11.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2017.10.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட (203 ஆம் அத்தியாயமான) மோட்டார் வாகனச் சட்டம் தொடர்பிலான போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom