ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

දිනය : 2018-06-05

ananda-kumarasiri-mpපාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය. ඔහුගේ නම පිළිවෙළින් ගරු බුද්ධික පතිරණ සහ ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ යන මහත්වරුන් විසින් යෝජනා කර ස්ථිර කරන ලදී. මෙම ධුරය සඳහා ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මියගේ නම ද යෝජනා වීම නිසා රහස් ඡන්දයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී. එහිදී කුමාරසිරි මහතාට ඡන්ද 97 ක්ද, ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මියට ඡන්ද 53 ක්ද ප්‍රකාශ විය. එක් ඡන්දයක් අවලංගු විය.

 

අද දින සභාවේ කටයුතු ආරම්භයේ දී මෙම ධුරය පුරප්පාඩු වීම පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා විසින් නිවේදනය කරන ලදී. “ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න” අවසන් වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 6 ප්‍රකාරව නව නියෝජ්‍ය කථානායකවරයෙක් ඡන්දයෙන් තෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. හිටපු නියෝජ්‍ය කථානායක, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 2018 මැයි මස 25 වැනි දින සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.

 

ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන අතර, 1986 දී මුල් වරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් විය. එකතුව වසර 9 ක් පමණ වූ ව්‍යවස්ථාදායක සේවා කාලයක් ඔහුට හිමිය.

 

ds-vote

 

 

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි