ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

“පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

දිනය : 2018-06-05

පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ. කථාව පවත්වන භාෂාව සහ වෙබ් අඩවියේ තෝරා ගත් භාෂාව (සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි) අතර මාරු වීමට පරිශීලකයන්ට හැකියාව ඇත.

 

සමගාමී කථා පරිවර්තනය 1957 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායකයට පළමු වරට හඳුන්වා ‌දෙන ලද අතර, සිය ව්‍යවස්ථාදායකයට මේ පහසුකම හඳුන්වා දුන් ආසියානු කලාපයේ පළමු රට වූ‌යේ ද ශ්‍රී ලංකාවය. ආරම්භ‌යේ ‌මේ පහසුකම ලබා ‌දෙන ලද්‌දේ සිංහල සහ ‌දෙමළ කථා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පමණි. ඉක්බිතිව එය තව දුරටත් පුළුල් කරන ලදුව දැන් ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා ‌දෙමළ යන භාෂා තු‌නෙන් ම කථා පරිවර්තන කටයුතු සිදු කරනු ලැ‌‌බේ. පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ කෙ‌රෙන කථා සහ අ‌නෙකුත් වැඩකටයුතු සමගාමීව අ‌නෙකුත් භාෂා ‌දෙකට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම ගරු කථානායකතුමා‌ගේ කාර්යයක් යැයි අංක 13 දරන ස්ථාවර නි‌යෝග‌යේ සඳහන් ‌වේ.

 

මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පාර්ලි‌මේන්තු‌ මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ ගැලරි‌ කිහිපයක අමුත්‌තන්ට පමණක් සීමා වූ මෙම පහසුකම දැන් පොදු මහජනතාවට ද හිමි වේ.

 

පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය සභාවේ කටයුතු සජීවීව විකාශය කිරීම 2016 ජනවාරි මාසයේ දී ආරම්භ කළේය. එමෙන්ම 2010 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට පටිගත කරන ලද සභාවේ වැඩකටයුතුවල වීඩියෝ එකතුවක් ද එය සතු වේ.

 

to-e

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි