ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2018) - දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම

- 2017 නොවැම්බර් මස 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

 

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද සම්මත කරන ලදී.

 

පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමේ දී, පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් ප්‍රකාශ වූ අතර විරුද්ධව ඡන්ද 58 ක් ප්‍රකාශ විය.

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017-11-16

අයවැය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි