ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget-2017

අයවැය 2017 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 19 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2016 දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

තවදුරටත්

budget-2017-speech

අයවැය 2017 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මතයි

2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 18) සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

budget-2017-speech

“අයවැය 2017” පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

මුදල් අමාත්‍ය, ගරු රවී කරුණානායක මහතා 2017 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

අයවැය 2017

budget

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වාර්තාව බාගත කරන්න
 • අයවැය 2017 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

  කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 19 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2016 දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2017 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මතයි

  2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 18) සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • “අයවැය 2017” පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  මුදල් අමාත්‍ය, ගරු රවී කරුණානායක මහතා 2017 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

  අයවැය 2017

 • පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  වාර්තාව බාගත කරන්න


මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව - මාධ්‍ය හමුව

2016-12-03
1
මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති, ගරු සුජීව සේනසිංහ මහතා විසින් 2016.11.29 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම සඳහා සිය ප්‍රථම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව කටයුතු යොදා තිබුණි. මෙම සාකච්ඡාව 2016.11.30 දින පෙ.ව. 11.00 ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 02 හිදී පැවැත්විණි.   කාරක සභා වාර්තාවෙන් ආවරණය වූ කාලය තුළ පෙත්සම්කරුවන් 115 දෙනෙකුට පිහිට වී ඇති බවත්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම, නිසි තනතුරෙහි පිහිටුවීම හා වැටුප් වර්ධක ලබා දීම, විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභය ආදී ලබා දුන් සහන පිළිබඳවත්, එම හමුව ඇමතූ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා සහ සභිකයින් විසින් විස්තරාත්මකව පෙන්වාදෙන ලදී.   තවද, සිය නිරන්තර මග පෙන්වීම සහ නායකත්වය වෙනුවෙන් ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකතුමා වෙත සභාපතිවරයා කෘතඥතාව පළ කර සිටි අතර, කාරක සභා රැස්වීම්වලට සක්‍රිය ලෙස සහභාගී වූ ගරු සභික මන්ත්‍රීන්ට ද ප්‍රශංසාව පළ කළේය. අවසාන වශයෙන්, කාරක සභික මන්ත්‍රීන් වෙත ලබා දුන් විශාල සහයෝගය වෙනුවෙන් කාරක සභාවේ ලේකම්වරියගේ සහ ඇයගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය ද අගය කළේය.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-12-03 මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව - මාධ්‍ය හමුව
2016-11-19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ අනු කමිටුවල...
2016-11-17 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය - මාධ්‍ය නිවේදනය
2016-11-07 යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයින්ගේ පැමිණීම
2016-11-02 “ඉ-ස්වාභිමානී 2016” සම්මාන උළෙලේ දී...
තවත්

2016 දෙසැම්බර් මස 02 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2016-12-02
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව(ii)    2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ(iii)   2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේවාර්ෂික වාර්තා   පෙත්සම් පිළිගැන්වීමපහත සඳහන් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් මහජන පෙත්සම් පිළිගන්වන ලදී:-(i)    ගරු ඒ. ඩී. ප්‍රේමදාස මහතා                    (ii)   ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය                    (iii)  ගරු සුසන්ත...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-12-02 2016 දෙසැම්බර් මස 02 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-12-01 2016 දෙසැම්බර් මස 01 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-11-30 2016 නොවැම්බර් මස 30 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-11-29 2016 නොවැම්බර් මස 29 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-11-28 2016 නොවැම්බර් මස 28 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
2016.11.29 දින ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ 6 වන වාර්තාව
"පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම: තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ දකුණු ආසියාතික ආයතනය (SAITM) ආදර්ශයක් ලෙස ගනිමින්" පිළිබඳ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අනු කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017 අයවැය හි රාජ්‍ය මුදල්, මූල්‍ය සහ ආර්ථික උපකල්පන පිළිබඳ ඇගයීම පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
'හෝමියෝපති' පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
වෛද්‍ය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි