ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

Parliament

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (3) (i) අනුව්‍යවස්ථාවෙන් ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා පෙ.ව. 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම සඳහා කැඳවා ඇත.

මීට පෙර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2018.10.27 දින පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කර මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018.11.16 දිනය නියම කර තිබිණි.

ගැසට් පත්‍රය

Parliament

පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කෙරේ

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් එතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි දින දහවල් 12.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරන ලද අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018 නොවැම්බර් මස 16 වැනි දිනය නියම කර ඇත.

ගැසට් පත්‍රය

budget

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2019) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

delimitation

සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

තවදුරටත්

20th-amendment

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න
 • පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවීම

  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (3) (i) අනුව්‍යවස්ථාවෙන් ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා පෙ.ව. 10.00 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම සඳහා කැඳවා ඇත.

  මීට පෙර අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2018.10.27 දින පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කර මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018.11.16 දිනය නියම කර තිබිණි.

  ගැසට් පත්‍රය

 • පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කෙරේ

  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් එතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි දින දහවල් 12.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරන ලද අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018 නොවැම්බර් මස 16 වැනි දිනය නියම කර ඇත.

  ගැසට් පත්‍රය

 • විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2019) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

 • සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

  ‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

  තවදුරටත්

 • විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න


“ප්‍රජාව අපි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපමයි” චිත්‍ර තරඟයේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

2018-10-23
thumb
“ප්‍රජාව අපි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපමයි” චිත්‍ර තරඟයේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2018 ඔක්තෝබර් මස 23 වැනි දින කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු ද්වාර පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදී.   මෙම දීප ව්‍යාප්ත තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මූලිකත්වයෙන්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ, ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඒජන්සියේ (USAID) සහ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයන් සඳහා ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වයේ (PAFFREL) සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරන ලදී.      
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-10-23 “ප්‍රජාව අපි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපමයි”...
2018-10-11 ව්‍යවස්ථා සභාව සඳහා මන්ත්‍රීන් නොවන...
2018-10-05 ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමට ගරු...
2018-09-27 ජපාන තානාපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක
2018-09-21 ගරු කථානායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික...
තවත්

2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-11-15
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1042 ට 2018 නොවැම්බර් මස 16 වැනි සිකුරාදා පැය 1330 දක්වා කල් තබන ලදී.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-11-15 2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-11-14 2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින සභාවේ කටයුතු -...
2018-10-26 2018 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-10-25 2018 ඔක්තෝබර් මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-10-12 2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැදගත් භූමිකාව පිළිබඳව වූ ස්වයං ඇගයීමේ වැඩමුළුව

2018-10-11
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වූ වැඩමුළුව ඔක්තෝබර් 12 – 14 තෙදින පුරා කොළඹ හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කරනුයේ 2013 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සහ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය (Inter Parliamentary Union) විසිනි.   එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයෙහි ස්වයං ඇගයුම් වැඩසටහන පදනම්ව මෙරට පාර්ලිමේන්තුව සහ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් වෙතින් පහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම මෙම...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-10-11 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම...
2018-10-09 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-09-25 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-08-28 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-07-31 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි