ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

national-audit

“ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

“ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

ananda-kumarasiri-mp

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

තවදුරටත්

live-interpretation.png

“පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

තවදුරටත් »

ceremonial

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

තවදුරටත්

coc

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත
 • “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  “ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

  ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

  තවදුරටත්

 • “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

  ‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

  තවදුරටත් »

 • 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

  අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත


තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා වූ දකුණු ආසියානු කථානායකවරුන්ගේ සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය

2018-07-11
1
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා වූ දකුණු ආසියානු කථානායකවරුන්ගේ සමුළුවේ සමාරම්භක උත්සවය 2018 ජූලි මස 11 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.   මෙම අවස්ථාවට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා, ඇෆ්ගනිස්ථානය, බංග්ලාදේශය, භූතානය, ඉන්දියාව, මාලදිවයින, මියන්මාරය, නේපාලය, පකිස්ථානය හා ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල ගරු කථානායකවරු, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සපැමිණ සිටියහ.   පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා පිළිගැනීමේ කතාව පැවැත්වීය. ඉන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන කතාව පැවැත්වීය.        
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-07-11 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා...
2018-07-05 “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි
2018-07-04 ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා...
2018-06-20 ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක...
2018-06-11 අවිහරණය පිළිබඳ සමුළුවේ ජපාන තානාපති...
තවත්

2018 ජූලි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-07-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2018 වර්ෂයේ පළමුවැනි කාර්තුව (2018.01.01 - 2018.03.31) සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)   2017 වර්ෂය සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම් වාර්තාව(ii)  2017 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ කාර්ය සාධන වාර්තාව(iii) 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 20(4)(ආ)  වගන්තිය යටතේ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති වෙනුවට...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-07-06 2018 ජූලි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-07-05 2018 ජූලි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-07-04 2018 ජූලි මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-07-03 2018 ජූලි මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-06-22 2018 ජුනි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-07-10
2018 ජූලි මස 5 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 ජූලි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-  
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-07-17 ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-07-03 ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-06-20 2018 ජුනි මස 20 සහ 21 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2018-06-19 ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-06-07 2018 ජුනි මස 07 සහ 08 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ දෙවන සමුළුව

2018-06-29
1
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ දෙවන සමුළුව, පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන්, සියළුම ආගම් වලට අයත් අති ගෞරවනීය ආගමික නායකයන්, ‍දේශපාලන ප්‍රභූන් සහ රජයේ ඉහළ පෙළ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-06-29 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-06-19 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන...
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
තවත්

2018-07-17 දින සභාවේ වැඩ කටයුතු

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි