இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

national-audit-ta

“தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

“தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

ananda-kumarasiri-mp

புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வாசிக்க

live-interpretation.png

“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க »

ceremonial

8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

coc-t

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்
 • “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

  “தேசிய கணக்காய்வு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஜூலை 05) பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க

 • “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

  பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க »

 • 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

  எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்


நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தென் ஆசிய சபாநாயகர்களின் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு

2018-07-11
1
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தென் ஆசிய சபாநாயகர்களின் மாநாட்டின் ஆரம்ப நிகழ்வு 2018 ஜூலை மாதம் 11 ஆம் திகதி பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் இடம்பெற்றது.   இந்நிகழ்விற்கு கௌரவ பிரதம அமைச்சர், ஆப்கானிஸ்தான், பங்களதேஷ், பூட்டான், இந்தியா, மாலைதீவு, மியன்மார், நேபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளின் கௌரவ சபாநாயகர்கள், இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.   பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். அதன் பின்னர், பிரதம அமைச்சரும் தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சருமான கௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ஆரம்ப நிகழ்வில் பிரதான உரையினை ஆற்றினார்.        
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-07-11 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2018-07-05 “தேசிய கணக்காய்வு” சட்டமூலம்...
2018-07-04 ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தூதுவரின்...
2018-06-20 ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை...
2018-06-11 ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில்...
மேலும்

2018 ஜுலை 17ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-07-17
சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ : அரசியலமைப்பின் 79 ஆம் இலக்க உறுப்புரையின் பிரகாரம் சட்டமூலத்திற்கான சான்றுரை எழுதப்படல்பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான விசேட பணிப் பொறுப்பு அமைச்சின் செயலாற்றுகை அறிக்கை(ii)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயல்திறன் அறிக்கை(iii)   2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கடற்றொழில், நீரியல் வளத்துறை திணைக்களத்தின் செயலாற்றறிக்கை(iv)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்நீதிமன்றப் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை(v)    2017 ஆம் ஆண்டுக்கான முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-07-17 2018 ஜுலை 17ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-07-06 2018 ஜுலை 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-07-05 2018 ஜுலை 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-07-04 2018 ஜுலை 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-07-03 2018 ஜுலை 03ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2018-07-10
2018, ஜூலை 05 திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-07-17 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-07-03 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-06-20 2018 ஜூன் 20 மற்றும் 21ஆம் திகதிகளில்...
2018-06-19 ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-06-07 2018 ஜூன் 07 மற்றும் 08ஆம் திகதிகளில்...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய நல்லுறவு பற்றிய பாராளுமன்றக் குழுவின் 2ஆவது மாநாடு

2018-06-29
1
இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய நல்லுறவு பற்றிய பாராளுமன்றக் குழுவின் இரண்டாவது மாநாடு 2018 யூன் 29ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தின் கௌரவ சபாநாயகர் தலைமையில்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-06-29 இலங்கையில் சமூக மற்றும் சமய...
2018-06-19 பாராளுமன்ற அலுவல்களை...
2017-08-21 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2017-07-14 நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை...
2017-06-23 துறைசார் மேற்பார்வைக்...
மேலும்
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை (8வது பாராளுமன்றம், 2வது கூட்டத்தொடர்)
2018.04.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom